Natur og kultur på sykkel

Farsund byr på et mangfold av natur- og kulturopplevelser på sykkel. Her på www.syklingifarsund.no har vi bekrevet ulike sykkelruter for deg. Vita Velo og Ravneheia rundt er to skiltede sykkelruter.

Farsund og omegn byr i tillegg på mange ulike friluftsaktiviteter. Disse finner du på www.listerfriluft.no.

 

VitaVelo_logo_SORT_100px.png

1. Vita Velo Vest-Lista

LISTA FYR – VARNES FYR
Gradering:
Middels krevende, noen lengre stigninger
Lengde: 15 km
Underlag: I hovedsak grusvei
Trafikk: Noe trafikk på Fv465, ellers lite
Tips: Bruk el-sykkel på vindfulle dager!

Rutebeskrivelse: Ruta går flatt fra Lista fyr på gårdsveier, gjennom jordbrukslandskap og beitmark frem til Verevågen. Traseen tar deg gjennom tunene på Stave og Vere. Legg merke til den spesielle bebyggelsen og arkitekturen på Lista med langhus og klyngetun. Turen fortsetter opp til museet på Nordberg Fort med utallige krigsminner og panoramautsikt over hele flat-Lista. Deretter nedover til Jøllestø via helleristningene på Penne. En rast i en av de små uthavnene langs traseen anbefales. Fra Jølle går det etter hvert oppover til Rudjord før ruta svinger av mot Varnes. På Varnes må du sette fra deg sykkelen og spasere den siste kilometeren ut gjennom klippelandskapet til Varnes fyr. På fyrområdet og i Svendsvika kan du søke ly for vær og vind og samtidig nyte utsikten. 

Vita Velo traseen går gjennom Utvalgt kulturlandskap, fra flate Lista til rått og kupert fjellandskap lengst i vest. Rik på fyrhistorie, krigshistorie, sjarmerende små tettsteder og mange forminner og kulturminner.


2. Ravneheia rundt

Straumen – Bøensbakken – Sande - Ravneheia

Gradering: Krevende.
Lengde: 19 km
Stigning: 595 m
Underlag: God asfaltvei, 5,5 km grusvei i Bøensbakken
Trafikk: Noe trafikk på Fv465, ellers lite.
Tips: Bøensbakken og Ravneheia er stedvis svært bratt.
Sjekk bremsene!

Rutebeskrivelse: Turen starter på grus på Vest-Agders lengste stabbesteinstrekning langs terskelfjorden Framvaren. Først flatt, så bratt oppover Bøensbakken som klamrer seg til den bratte østsiden av fjorden. Turen ned Kjerringdalen går raskt på grus på siden av hovedveien ned til Sande og Åptafjorden. Ved Sande dreier du til høyre i retning Farsund når du når hovedveien. Du krysser veien og sykler videre på gammel fylkesvei over Ravneheia. Gjennom skogkledd heilandskap, kupert fjell og tre vann som er byens drikkevannskilde. Stedvis er det svært bratt, først oppover, så nedover igjen til Hanesund. Frodig edelløvskog, flotte utsiktspunkt over Farsunds by og skjærgård, passeres. Grusvei fra Hanesund til Sande. Asfalt fra Sande tilbake til Hanesund.


3. Strender og kystperler

FARSUND – LOMSESANDEN – LOSHAVN

Familievennlig tur til langstrakte strender, historisk uthavn og Paradisbukta

Gradering: Enkel.

Avstand: 8,5 km
Underlag: Fortau, gang- og sykkelvei, grusvei.
Siste del på asfalt.
Trafikk: Noe på fylkesveien etter Lomsesanden.
Tips: Velg strand med ly for vinden. Lomsesanden har best ly med vestavind.

Rutebeskrivelse: Fra Farsund by på fortau langs Strandpromenaden, forbi det Badehuset som er byens historiske badeplass med autentisk stupetårn fra 1954, unik sauna og barnevennlig strand. Turen fortsetter ut av bykjernen på fortau og over på gang- og sykkelvei til Alcoa Miljøpark. Fra idrettsparken følger du gruset trase gjennom sanddynelandskapet rett innenfor den åpne Husebybukta til Lomsesanden. Fortsett videre opp asfaltveien hvor du kan ta til høyre ned mot Loshavns hvite, tette trehusbebyggelse, eller rett fram til det lune skjærgårdsparkområdet Paradisbukta.  


4. Strandtur til Havika

FARSUND – HAVIK VIA HANANGERVANNET

Gradering:
Enkel
Avstand: 9 km
Underlag: Asfalt og grusvei

Rutebeskrivelse: Fra Farsund by på fortau langs Strandpromenaden, forbi historiske Badehuset og ut av bykjernen. Turen fortsetter på gang- og sykkelvei til Lunde. Her krysser du over Loshavnveien og fortsetter på grusvei. Først over «Kongeveien» som følger høydedraget parallelt med nydelig utsikt over sjøen. Her passerer man Huseby kongsgård med historie fra vikingtiden.

I enden av grusveien tar du til høyre på den smale asfaltveien ut til hovedveien. Her går det ny grusvei på siden av veien i ca 500 m, før den krysser over og går videre langs Hanangervannet.

Ta til venstre og kryss over hovedveien igjen, ut til Havika med sine langstrakte hvite strender. Her kan du lade sykkelen din hvis du ønsker. Ønsker du en rast med tak over hodet kan du besøke «Lyset på Lista», en liten arkitektbygget rasteplass for alle.


5. Rundtur på Flat-Lista

LISTA FYR – VANSE - NORDBERG FORT

Gradering:
Middels
Avstand: 23 km
Stigning: 200 m
Underlag: Stort sett asfaltvei
Trafikk: Noe trafikk, spesielt i «rushtiden»

Rutebeskrivelse: Med utgangspunkt på Lista fyr, følges fylkesvei 43, mellom Borhaug og Vanse. Du passerer først gjennom landsbyen Borhaug, deretter forbi Bausjesanden og videre gjennom landbrukslandskapet frem til Vanse sentrum. Her kan du bla få en smakebit av det «Amerikanske Lista». Ruta svinger inn mot Vanse kirke og til venstre, inn Museumsveien ved kirken. Her følger du veien rundt Brastadvannet og videre til høyre inn på Oreveien. Deretter følger du skilting mot Nordberg fort. Eneste skikkelige stigning på turen møter du på vei opp til fortet. Til gjengjeld får du panoramautsikt over hele Lista og mulighet til å utforske mange spennende krigsminner. Stopp gjerne innom publikumsbygget. Mulighet for både kaffe og toalett i besøkstiden. Fortsett ned veien og ta videre ned asfaltvei forbi Vere og Stave. Ta til høyre mot Borhaug og nyt det åpne landskapet på vei mot den særegne bebyggelsen på det værharde Borhaug. Her tar man til høyre ut det siste stykket tilbake mot Lista fyr.


6. Rundtur fra kyst til hei

VANSE – VETLAND – NESHEIM – STRAUMEN

Gradering:
Middels
Avstand: 21 km
Stigning: 260 m
Underlag: Grus- og asfaltveier
Trafikk: Lite trafikk og få bakker

Rutebeskrivelse: Fra krysset i Hanesund går turen langs Helvikfjorden, over Straumenbrua og videre til forbi Helvik. Sving til høyre på Omlandsveien langs Prestvannet. Til høyre etter Vanse skole opp bakkene mot Tomstad. Ta til venstre mot Maberg på grusvei gjennom sjarmerende gårds- og skoglandskap. Kryss først over hovedveien mot Østhassel og over nok en hovedvei mot travbanen på Nesheim. Her møter du grusvei igjen og Listastrendene. Følg grusveien og sykkelrute 1 over Kviljo, gjennom vidt åkerlandskap, til Hananger. Ta til venstre før Hanangermona feriesenter og kryss over hovedveien og opp grusveien forbi Grimsby. Ned igjen til fylkesvei 43 som du følger mot høyre til Kjørrefjord. Til venstre mot Åpta, over Øyvollbrua og tilbake til Hanesund. 


7. Framvaren rundt

Farsund – Straumen – Sande – Sigersvoll – Gulsmedbakk - Vanse

En lengre tur i Listas heilandskap

Gradering: Meget krevende
Avstand: 40 km
Stigning: 960 m
Underlag: Asfalt- og grusvei

Rutebeskrivelse: Fra Hanesund følger du grusveien langs Helvikfjorden og Framvaren, forbi Straumen, opp Bøensbakken og ned Kjerringdalen til Sande. Følg videre Fv465 mot Åpta, der du tar til venstre opp grusveien mot Grimestad og til deretter til venstre mot Listeid. Asfaltvei videre forbi Sigersvoll opp til Heskestad. Ta til venstre inn på grusvei opp mot Gullsmedbakk og over på asfaltvei ned mot Vanse. Ta inn til venstre på Omlandsveien forbi Vanse skole og Prestvannet. Til venstre mot Helvik og følg Helvikveien tilbake til Straumen og Hanesund. Trafikkert fra Sande til Åpta, ellers lite.
Gamleveien til Herad er et alternativ til Bøensbakken, en asfaltvei med lite trafikk.


8. Route 8

Hovedveier mellom Farsund, Vanse og Borhaug

Sykle “8-tallet” forbi mange severdigheter og spor av amerikansk arbeidsutvandring.

Gradering: Krevende
Lengde: 43 km
Stigning: 495 m
Underlag: Asfaltveier
Trafikk: En del trafikk på fylkesveiene. Mange rolige partier
Tips: Velg retning som gir medvind langs kysten på Lista

Rutebeskrivelse: Route 8 er en flat rundtur på hovedveiene mellom Farsund, Vanse og Lista. Fra Farsund sentrum følger du Fv43, Nordre vei, til Vanse. Her tar du til høyre på Oreveien og følger skilting til Nordberg fort. På Nordberg svinger du til venstre ned mot Langåker og videre til Borhaug. Til venstre gjennom Borhaug og Fv43 tilbake mot Vanse igjen. I Vanse tar du til høyre inn på Søndre vei mot Lunde og Farsund. 

Små avstikkere fra hovedveien fører til severdigheter som Nordberg Fort, Lista fyr, Listeskøyta - kystkultursenter på Borhaug, strendene på Bausje og Havik og badehuset i Farsund. Både i Vanse og på Borhaug finner mange spor etter utvandring til Amerika.