grønn bakgrunn.png

Det beste av Farsund

på sykkel.

 
 
g)Skjarmerende Verevågen, Siri Skagestein.jpg
 

Oversiktskart over sykkelruter
og to utvalgte skiltede ruter

For øvrige ruter trykk her


 
 
 
 

Vita Velo Vest-Lista

Unike natur, kultur og arkitekturopplevelser på sykkel

VitaVelo_logo_SORT_100px.png
 

Skiltet sykkelrute gjennom “Utvalgt kulturlandskap” mellom Lista fyr og Varnes fyr.

Vita Velo er et pilotprosjekt om opplevelser på sykkel. Et samarbeid mellom Farsund kommune, Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune.

For nærmere beskrivelse av Vita Velo Vest-Lista, trykk her.

Ravneheia rundt

Skiltet sykkelrute i vakkert, kupert fjord- og heilandskap. Gradering krevende.

For nærmere beskrivelse av Ravneheia rundt, trykk her.