Cart 0
På sykkel i Farsund
 
 

Sykkelkommunen Farsund

Farsunds unike natur, historiske bebyggelse og langstrakte kyst er meget godt egnet for sykling.
En sørlandsperle som overrasker og imponerer.

I 2015 inngikk Farsund en intensjonsavtale med Statens vegvesen og fylkeskommunen i 2015 for å fremme sykling. Fremtidsvisjonen er å bli Sørlandets beste sykkelkommune! Et av satsningsområdene er å tilrettelegge for attraktive opplevelsessykkelruter. Kommunen jobber derfor målrettet med skilting og tilrettelegging av sykkelruter. I samarbeid med Lister friluftsråd har kommunen i 2018 kjøpt inn 35 brukervennlige sykler, både med og uten el-lading. Syklene er til utleie fra Nasjonalt besøkssenter på Lista fyr som er et perfekt utgangspunkt for unike opplevelser fra sykkelsete. Book en sykkel i dag, og kom deg ut i naturen. Farsunds unike natur- og kulturlandskap ligger for dine føtter!

På dette nettstedet finner du attraktive opplevelsessykkelruter som skal gjøre det lett for deg som syklist å finne frem i kommunen, på godt tilrettelagte veier og stier. Vi oppdaterer rutene etterhvert som flere ruter er klare, så følg med! For info om flere sykkelruter kan vi anbefale deg en titt på Lister Friluftsråd sin sykkelrute-oversikt.

 

Vita Velo «Opplevelser på sykkel»

Farsund kommune samarbeider i disse dager med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen om å etablere en ny kystnær sykkelturvei i kommunen. Målet med prosjektet er å lage en nasjonal metodikk og standard for attraktive sykkelturveier .Det er  fokus på arkitektur, kultur og natur og det er valgt ut et konkret pilotprosjektet i Farsund kommune. Første del av Vita-Velo ruta er allerede etablert på strekningen Lista fyr – Varnes fyr, ca 15 km.

Visjonen er å etablere en sammenhengende kystrute mellom Varnes fyr i vest og Lomsesanden/Farsund sentrum i øst. En kystnær tursykkelrute vil gi tilgang til det unike kyst- og jordbrukslandskapet på Lista. Plassering av ruta legges i samarbeid med grunneiere og vernemyndigheter. Store deler av traseen vil følge eksisterende veinett, både offentlig vei med begrenset trafikk og private gårdsveier. Vita Velo skal være en trygg, kystnær trasé som er rik på gode, varierte opplevelser!

Bli kjent med Farsund – fra sykkelsetet!